• Gaustatoppen är det självklara valet för vintersemester.

  • Alla boenden ligger i anslutning till backen.

  • I dalen ligger byn Rjukan.

  • I systemet finns en park!

  • Längsta nedfarten är 2,5 km.

  • Högsta åkhöjden är på 1260 möh.

Ring oss: 0303–960 85

Pris, resegaranti & GDPR

Vi erbjuder pris- och resegaranti enligt nedan:

Informationen uppdaterades den 11 juni, 2018


Prisgaranti:

Priserna som redovisas är per person och inga övriga avgifter tillkommer. Priserna har dessutom en valutagaranti så priset kommer inte justeras pga. valutaändringar.

 

Priset kan enbart ändras pga. oförutsedda kostnadsökningar gällande skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan.

 

Är resan slutbetald kommer priset ej att förändras.

 

 

 

Resegaranti:

Som kund hos Toppresor omfattas du av de garantier vi ställer till Kammarkollegiet och du är skyddad genom resegarantilagen.

 

Det innebär att om resan inte kan genomföras som planerat, på grund av att arrangören går i konkurs, så får du dina pengar tillbaka.

 

Alla våra paketresor omfattas av resegarantilagen.

 

 

GDPR:

Toppresor för register över personuppgifter du lämnat i enlighet med GDPR. Informationen används för att Toppresor ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder.

 

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

 

Information gällandes kundresan delas till våra samarbetspartners, som hotell och bussbolag. Toppresor använder även uppgifter i registret för att kunna ge information och service rörande resan via e-mail, telefon och sms.

 

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att din senaste resa genomförts. Du kan när som helst få alla dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss på info@toppresor.se

 

I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

 

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).